Spaaractie DE-waardepunten 2020 afgesloten met een fantastische score!

13 April 2021

Afgelopen week kregen we bericht over onze ingeleverde Douwe Egberts-waardepunten.
We waren blij verrast bij het in ontvangst nemen van maar liefst 1.660 pakken DE-koffie.

Iedereen hartelijk bedankt voor het inleveren van de waardepunten op welke manier dan ook:
in onze brievenbus, persoonlijk overhandigd, opgestuurd, ingeleverd aan de
Waddenweg 2 in Delfzijl, aan de voordeur gehangen bij een bestuurslid,
via Marktplaats opgestuurd, in de speciale waardepunten box gedeponeerd, of anderszins.


Op de foto de symbolische overhandiging van de DE-koffie door
onze coördinator Logistiek Henk Larkens (links) aan penningmeester
en hoofd inzameling waardepunten Bram van der Krieke.
Zie voor de andere foto's onze Facebookpagina.

Onze cliënten zijn hier heel blij mee. Een jaar lang DE-koffie, lekker toch!
En voor de echte spaarders. We gaan gewoon door. De eerste 80.000 DE-waardepunten zijn al binnen.


U kunt de waardepunten opsturen naar Voedselbank Eemsdelta, Waddenweg 2 9933 KH Delfzijl.
Afgeven of in onze brievenbus deponeren mag natuurlijk ook.
Geen mogelijkheid hiertoe, stuur dan een e-mail naar
relatiebeheer@voedselbankeemsdelta.nl en samen komen we er wel uit.

Alvast hartelijk bedankt voor uw steun!

Meer nieuws