Update: Beleid met betrekking tot coronavirus.

9 July 2021

Omdat het aantal positief geteste mensen toch weer heel sterk stijgt de laatste dagen, houden wij alle eerder door ons ingestelde maatregelen in stand....

Beste cliënten.

Per 1 juli zijn landelijk diverse versoepelingen ingevoerd met betrekking tot de covid-19 pandemie. Wij willen jullie graag informeren dat de landelijk vastgestelde regels ook op onze locatie gelden. Maar omdat het aantal besmettingen toch ook snel weer aan het toenemen is, geven wij het dringende advies uw mondkapje toch te blijven dragen.

Omdat het aantal positief geteste mensen toch weer heel sterk stijgt de laatste dagen, houden wij alle eerder door ons ingestelde maatregelen in stand. Voor de goede orde brengen wij die regels hieronder nog weer onder uw aandacht en wij verwachten van u dat u zich aan deze regels zult houden.

 • Kom niet naar onze locatie als u ziek bent of coronaverschijnselen heeft, laat in dat geval iemand anders uw pakket ophalen
 • Geef ons de tijd om de nodige voorbereidingen te kunnen treffen voor de uitgifte en kom niet onnodig vroeg, het hek gaat pas open als de uitgifte begint.
 • Parkeer geen auto's voor het hek! En op het terrein alléén in de daarvoor bestemde vakken
 • Desinfecteer uw handen bij uw bezoek aan onze locatie
 • Het gebruik van een winkelwagen is verplicht; de winkelkarren worden door ons bij het begin en gedurende de dag gereinigd
 • U wordt verzocht zelf de winkelkar voor gebruik extra te reinigen
 • Houd 1.50 meter afstand van elkaar
 • Beperk de contacttijd met anderen bij uw bezoek aan onze locatie en in de uitgifteruimte
 • Per huishouden geven wij slechts één persoon toegang tot het gebouw
 • In de uitgifteruimte mogen maximaal twee klanten tegelijk geholpen worden
 • Blijf niet langer dan nodig is op het terrein
 • Roken is alleen buiten het toegangshek toegestaan

Het bestuur van de Voedselbank Eemsdelta.

Dear clients.

As of July 1, various relaxations have been introduced nationwide with regard to the covid-19 pandemic. We would like to inform you that the nationally established rules also apply at our location. Because the number of infections is increasing again quickly, we urgently advise you to continue to wear your mouth cap.

The number of positively tested people has increased very strongly in recent days, which is why we maintain all other measures we have set. For the record, we bring those rules to your attention again below and we expect you to comply with them.

 • Do not come to our location if you are sick or have corona symptoms, in that case have someone else pick up your package
 • Give us time to make the necessary preparations for the issue and don't come unnecessarily early, the gate will only open when the issue starts
 • Do not park cars in front of the gate! And on the terrain only in the appropriate boxes
 • Disinfect your hands when you visit our location
 • The use of a shopping cart is mandatory; the shopping carts are cleaned by us at the beginning and during the day
 • You are requested to clean the shopping cart yourself before use
 • Keep 1.50 meters away from each other
 • Limit contact time with others when you visit our location and in the distribution area
 • We only allow one person per household access to the building
 • A maximum of two customers may be served at the same time in the distribution area
 • Do not stay longer than necessary on the site
 • Smoking is only allowed outside the entrance gate

The board of Voedselbank Eemsdelta.

Meer nieuws