Uitsluitend hulpverleners kunnen een aanvraag voor noodpakket indienen via ons emailadres info@voedselbankeemsdelta.nl.

Wij ontvangen graag de volgende gegevens met betrekking tot uw cliënt:

  • naam
  • adres
  • woonplaats
  • samenstelling van het gezin
  • eventueel telefoonnummer en/of emailadres

Nadat dit verzoek is ingediend kunt u als hulpverlener uw cliënt toezeggen dat wij twee weken ondersteuning zullen bieden met een noodpakket. Uw cliënt kan het pakket op de vrijdagmorgen ophalen tussen 10.00 en 12.00 uur op het onderstaande adres: Waddenweg 2 Delfzijl. (graag zelf een grote boodschappentas / big shopper meenemen!) Na deze twee weken stopt automatisch de tijdelijke ondersteuning.

Voor het kunnen toekennen van een langere ondersteuningsperiode is het noodzakelijk dat wij zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken nadat het verzoek voor een noodpakket is ingediend een volledige aanvraag met alle benodigde bijlagen ontvangen. Deze aanvraag zal vervolgens zo spoedig mogelijk worden beoordeeld, waarna uw cliënt schriftelijk bericht ontvangt over onze beslissing.

Noodpakketten