Aanvraagformulier

1. Gegevens aanvrager

Uw gegevens

 

Kinderen

2. Inkomenstoets

Inkomsten per maand

per maand
per maand
per maand
per maand
per maand
per maand
Standaard moet hier een bedrag van € 300,- per persoon worden ingevuld met een eigen inkomen uit arbeid of uitkering, ongeacht of dat ook door die persoon wordt bijgedragen aan het gezinsinkomen.
per maand
per maand
per maand

Uitgaven per maand

Huur: de werkelijke kosten. Hypotheek: conform bankafschrift.
per maand
Bedragen conform bankafschriften
per maand
Kwartaalbedrag volgens aanslag invullen; wordt automatisch omgerekend naar verschuldigd maandbedrag
per kwartaal
per maand
per maand
Dit zijn vastgestelde uitgaven aan onder andere verzekeringen, gemeentelijke belastingen en het noordelijk belasting kantoor, telefoon internet en tv, vervoer, persoonlijke verzorging inclusief was- en schoonmaakmiddelen en niet vergoede ziektekosten.
Voor de 1e persoon wordt hiervoor € 330,- gerekend, voor een partner € 260,- en voor overige personen/kinderen € 60,-.
per maand
per maand
per maand
per maand
per maand

3. Toelichting en akkoord

Gegevens inkomensbeheerder

Ik verklaar dat ik alles naar eer en geweten heb ingevuld en ga ermee akkoord dat de gegevens worden doorgeleid naar Cadanz Welzijn voor de beoordeling van mijn aanvraag.
Tevens ga ik ermee akkoord dat Cadanz Welzijn en de Voedselbank over en weer gegevens uitwisselen, die noodzakelijk zijn om een indicatie te stellen en in aanmerking te komen voor ondersteuning van de Voedselbank.
Ik geef ook toestemming aan Cadanz Welzijn om extra informatie op te vragen bij schuldhulpverleners en/of bewindvoerders als dat noodzakelijk is voor de beoordeling van mijn aanvraag.

De volgende documenten altijd meenemen bij afspraak met de maatschappelijk medewerker van Cadanz Welzijn.

  • kopie dagafschriften alle bankrekeningen van de laatste 2 volle maanden
  • salarisstrook
  • overzicht schulden en aflossingen hierop
  • Indien 3 van toepassing dan ook een budgetplan, een overzicht van de leefgeldrekening en beheerrekening

Als u de gegevens wilt bewaren kunt u deze pagina afdrukken voordat u uw aanvraag indient.