Over ons

De Stichting

De Voedselbank Eemsdelta gaat uit van de Stichting Voedselbank Eemsdelta. Het is een 100% non-profit organisatie. Op alle niveaus wordt uitsluitend gewerkt met vrijwilligers.


Ons doel is de (verborgen) armoede in de gemeente Eemsdelta te bestrijden en voedselverspilling tegen te gaan.


De Voedselbank Eemsdelta zamelt bij producenten en distributeurs van levensmiddelen producten in die om de een of andere reden niet verkocht kunnen worden, maar die kwalitatief nog 100% goed zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat het product uit het assortiment gaat, er teveel voorraad van is, de THT-datum te dichtbij ligt om het product nog in het normale afzetkanaal kwijt te kunnen, de verpakking niet 100% in orde is, of welke andere reden dan ook. Het uitgegeven voedsel heeft in sommige gevallen de uiterste houdbaarheidsdatum overschreden. Wij volgen hierin de richtlijnen als opgesteld door de Nederlands Voedsel- en Warenauthoriteit. Meer informatie hierover kunt u hier vinden


De verkregen producten worden wekelijks verstrekt aan personen/gezinnen die aan de, door de Voedselbank geformuleerde, criteria voldoen. In dezen conformeren wij ons aan de, door de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken, vastgestelde normen. Daarnaast verzoeken wij iedereen om zich te conformeren aan onze huisregels.

   

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter Dhr. J.K. Oolders
Secretaris Dhr. P. Mollema
Penningmeester Dhr. IJ. van der Krieke
Bestuurslid PR en Acquisitie Dhr. H.J. van Heerde
Bestuurslid Personele zaken vacature

KVK nummer 02094854
RSIN 819465124
ANBI Voedselbank Eemsdelta
IBAN (bankrekening) NL80 RABO 0122 2957 30 t.n.v. Stichting Voedselbank Eemsdelta


Financiële verantwoording en jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022
Jaarrekening 2022

Beleidsplan 2020-2024

Download hier het Beleidsplan 2020-2024

   

Anbi

De Stichting Voedselbank Eemsdelta is Anbi geregistreerd. Uw giften zijn daarmee fiscaal aftrekbaar.


 

Over ons