Aangescherpt beleid met betrekking tot het coronavirus.

8 October 2020

Het baart ons als bestuur van de voedselbank zorgen dat het virus op dit moment op steeds meer plekken de kop opsteekt en de gevolgen daarvan steeds meer merkbaar worden.

Om onszelf, maar ook u en andere bezoekers zoveel mogelijk te beschermen, hebben wij daarom het volgende besloten:

Wij stellen het dragen van een mondkapje of een gezichtsmasker met onmiddellijke ingang verplicht tijdens het ophalen van uw voedselpakket eo tijdens een ander bezoek.

Daarnaast vragen wij nog weer eens de aandacht voor de reeds eerder ingevoerde zeer belangrijke maatregelen:

 • Kom niet naar onze locatie als u ziek bent of coronaverschijnselen heeft, laat in dat geval iemand anders uw pakket ophalen
 • Kom niet onnodig vroeg, het hek gaat pas open als de uitgifte begint
 • Geef ons de tijd om de nodige voorbereidingen te kunnen treffen voor de uitgifte
 • Parkeer geen auto's voor het hek en op het terrein alléén in de daarvoor bestemde vakken
 • Desinfecteer uw handen bij uw bezoek aan onze locatie
 • Het gebruik van een winkelwagen is verplicht; de winkelkarren worden door ons bij het begin van de uitgifte en gedurende de dag gereinigd
 • U wordt verzocht zelf de kar ook voor gebruik extra te reinigen
 • Houd 1.50 meter afstand van elkaar
 • Beperk de contacttijd met anderen en bij de uitgifte;
 • Per huishouden geven wij slechts één persoon toegang tot het gebouw
 • In de uitgifteruimte mogen maximaal twee klanten tegelijk geholpen worden
 • Blijf niet langer dan nodig op het terrein
 • Roken is alleen buiten het toegangshek toegestaan

Alleen op deze manier kunnen wij ervoor zorgen dat we open kunnen blijven en leveren wij met elkaar een bijdrage om verspreiding van het virus in te dammen.

Wij rekenen op uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Voedselbank Eemsdelta.
 

Meer nieuws
Aangescherpt beleid met betrekking tot het coronavirus.