Bestuursmededeling 4 juni 2020 in verband met het coronavirus.

4 June 2020

We merken dat de coronavoorschriften die bij ons gelden niet altijd strikt meer worden nageleefd nu er landelijk steeds meer verruiming komt. Maar om de uitgifte te kunnen blijven doen, zijn wij echter nog steeds verplicht om ons aan een aantal voorschriften te houden.

We merken dat de coronavoorschriften die bij ons gelden niet altijd strikt meer worden nageleefd nu er landelijk steeds meer verruiming komt. Maar om de uitgifte te kunnen blijven doen, zijn wij echter nog steeds verplicht om ons aan een aantal voorschriften te houden. En daar hebben we uw hulp ook voor nodig. Daarom brengen wij de voorschriften nogmaals onder uw aandacht en doen een beroep op de medewerking van iedereen om hier aan mee te werken en de aanwijzingen van onze vrijwilligers op te volgen. U maakt het voor onze vrijwilligers gemakkelijker en alleen als wij op ieder zijn of haar uw medewerking kunnen rekenen, kunnen wij er voor blijven zorgen dat de uitgifte veilig en verantwoord kan worden gedaan.

Vanaf 5 juni 2020 zullen de winkelwagentjes slechts een aantal keren per dag worden ontsmet. Wij volgen daarin het beleid van veel winkelketens. Aan het begin van ons plein plaatsen wij een tafel met daarop een desinfecterend middel , waarmee u uw handen kunt reinigen. Wij verzoeken u wel dringend daar gebruik van te maken. Als u er voor kiest om wegwerphandschoenen te gebruiken dan staan wij dat ook toe.

Verder blijft het volgende gelden op onze locatie:

 • Het toegangshek openen wij 's morgens om 9.15 uur en 's middags om 12.30 uur. We beginnen op de genoemde tijdstippen ook direct met de uitgifte.
 • Helaas kunnen we er tijdens slecht weer niet voor zorgen dat we u een overdekte plek kunnen bieden. Blijf daarom zo lang mogelijk in de auto wachten voor zover dat mogelijk is. Wij doen ons uiterste best om u zoveel op volgorde van binnenkomst te helpen. Maar neem het ons niet kwalijk als dat bij grote drukte een keertje fout gaat.
 • Kom niet als u ziek bent of als u coronaverschijnselen heeft.
 • Kom zoveel mogelijk alleen om uw pakket op te halen. We kunnen slechts één persoon per gezin in de winkel toelaten.
 • Een ander mag uw pakket ook ophalen als u zelf niet kunt.
 • Het gebruik van een winkelwagen is verplicht.
 • Probeer de boodschappen in de winkel al zoveel mogelijk in uw tas te doen. Het helpt ons buiten om het winkelwagentje weer zo snel mogelijk beschikbaar te hebben voor een andere cliënt.
 • Er kan geen gebruik worden gemaakt van het toilet, we hopen de wachttijden zoveel mogelijk te kunnen beperken.
 • Roken is alleen toegestaan buiten het toegangshek.
 • Ga niet bij elkaar staan praten op het plein. Het werkt niet in het voordeel van een snelle doorstroming en het snel inleveren van het gebruikte winkelwagentje.

Wij verzoeken u altijd TWEE tassen mee te nemen. Sommige producten zullen u los worden verstrekt. In verband met het voorkomen van besmetting en eventuele verspreiding van het virus via verpakkingen zetten wij sommige producten alvast klaar in een papieren tas. U heeft dan geen keuze om producten te kiezen, de gevulde papieren tas kunt u in uw eigen tas plaatsen en meenemen.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Voedselbank Eemsdelta.

Meer nieuws
Bestuursmededeling 4 juni 2020 in verband met het coronavirus.