Feestelijke opening Informatiepunt Digitale Overheid

1 November 2021

In Nederland hebben zo’n 4 miljoen mensen moeite de digitale ontwikkelingen bij te benen.

Vanmorgen de feestelijke opening van het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de Bibliotheek in Appingedam in aanwezigheid van o.a. wethouder Hans Ronde van Gemeente Eemsdelta.
Na een info livestream verbinding volgde een hartelijk welkom door Netty Niehoff medewerker zelfredzaamheid en participatie bibliotheken Eemsdelta.
Meedoen in de digitale samenleving
In Nederland hebben zo’n 4 miljoen mensen moeite de digitale ontwikkelingen bij te benen. Deze groep is heel divers. Het zijn ouderen, laaggeletterden, maar ook mensen die op zoek zijn naar werk of mensen die zorg nodig hebben. Ook jongeren zijn vaak minder digitaalvaardig dan gedacht; een bericht op social media plaatsen is toch iets anders dan online huurtoeslag aanvragen.
Informatiepunt Digitale Overheid
Voor hulp bij online communicatie met de overheid kunnen al deze mensen terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid. In heel Nederland zijn de IDO’s ondergebracht bij de bibliotheek. De bibliotheek staat middenin de samenleving, heeft een groot netwerk en je loopt er makkelijk even binnen. De medewerkers en vrijwilligers van de bibliotheek helpen vragenstellers tijdens de IDO-spreekuren op weg en verwijzen hen zonodig door naar het maatschappelijk middenveld of de juiste overheidsinstantie.
Na de inleiding dus de opening waarbij de confetti rijkelijk vloeide. Ga gerust kijken, het blijft nog even liggen!
Samen met Netty doorgesproken over dit bijzonder goede initiatief en wat we nog meer voor elkaar kunnen betekenen.
Onze nieuwe brochure ligt nu ook bij de bibliotheken in Appingedam en Delfzijl!
Meer foto's van Jan van Heerde staan op onze facebookpagina: https://www.facebook.com/VoedselbankEemsdelta
Meer nieuws