Gemeente Eemsdelta komt met Energiebrigade!

15 June 2022

Voor huishoudens met een laag inkomen wordt het steeds moeilijker om de energierekening te betalen. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten een energiebrigade op te richten in de gemeente Eemsdelta. De ‘Energiebrigade Eemsdelta’ gaat huishoudens met een huur- of koopwoning met een inkomen dat lager is dan 110%  van het bijstandsniveau helpen om de maandelijkse energierekening te verlagen. De Rijksoverheid heeft hiervoor subsidies beschikbaar gesteld. De gemeenteraad krijgt het voorstel om deze subsidies ook daadwerkelijk beschikbaar te stellen.

Voorkomen van betalingsachterstanden
Wethouder Meindert Joostens: ‘We willen huishoudens die in een financieel kwetsbare situatie zitten zo veel mogelijk helpen met het voorkomen van betalingsachterstanden. Dit kan bijvoorbeeld door het inzetten van een energiebrigade. Voor de bemensing van de Energiebrigade Eemsdelta zoeken we onder andere de samenwerking met de energiecoöperaties in onze gemeente. Het is de bedoeling om samen met hen coaches en klussers te werven, op te leiden en te begeleiden. Dit kunnen zowel vrijwilligers als betaalde krachten zijn. Ook zoeken we de samenwerking met woningcorporaties die actief zijn in Eemsdelta. Een gezamenlijke aanpak kan voor bewoners tot meer resultaat leiden.’

Energiebesparende maatregelen
De Energiebrigade Eemsdelta bestaat uit energiecoaches en energieklussers. Huishoudens krijgen bezoek van  een energiecoach én energieklusser. De coach bekijkt welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn en in overleg met de bewoner past de klusser die direct toe. Het gaat dan om eenvoudige maar effectieve maatregelen, zoals het aanbrengen van radiatorfolie, radiatorventilatoren, tochtstrips of een waterbesparende douchekop. Deze maatregelen en het huisbezoek kosten de bewoner niets.
Daarnaast kan de energiecoach met huiseigenaren meedenken over de mogelijkheid van meer ingrijpende  maatregelen.

Huisbezoeken Energiebrigade Eemsdelta
Een deel van de huishoudens in Eemsdelta met een inkomen dat lager is dan 110% van het voor hun geldende bijstandsniveau is bij de gemeente bekend. Zij ontvangen in september 2022 een brief van de gemeente met nadere informatie.

Huishoudens die geen brief ontvangen, maar wel een inkomen hebben dat niet meer is dan 110 % van het voor hun geldende bijstandsniveau kunnen zelf een aanvraag voor een huisbezoek indienen. Zodra de gemeente de brieven heeft verzonden, vermelden ze dit op eemsdelta.nl en op de pagina Gemeenteberichten in de Eemsbode. Daar staat ook hoe het aanvragen van een huisbezoek werkt.

Planning
De eerste teams van de Energiebrigade Eemsdelta gaan kort na de zomervakantie van dit jaar op pad. Huisbezoeken vinden ook in 2023 plaats.

Meer nieuws