Persbericht: Eemsdelta komt huishoudens in financiële nood tegemoet

17 May 2021

Wethouder Hans Ronde: ,,Veel mensen hebben het op dit moment financieel zwaar. Wij willen hun zorgen over het betalen van vaste woonlasten zo veel mogelijk wegnemen."

Persbericht

Gemeente Eemsdelta komt huishoudens in financiële nood tegemoet met TONK-regeling

Inwoners van de gemeente Eemsdelta die financiële ondersteuning nodig hebben als gevolg van de coronacrisis kunnen met terugwerkende kracht
vanaf 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 gebruikmaken van de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

De TONK-regeling biedt financiële hulp aan inwoners die hun verplichtingen niet meer goed kunnen nakomen en hierdoor in ernstige financiële problemen dreigen te komen.
Het gaat hierbij om  woonlasten, zoals huur, hypotheek, gas of stroom. Het college heeft op 11 mei 2021 hiertoe besloten. De TONK is een door het Rijk ingevoerde regeling.

Zorgen zo veel mogelijk wegnemen

Wethouder Hans Ronde: 'Veel mensen hebben het op dit moment financieel zwaar. Door de corona-maatregelen moeten zij met minder inkomen rondkomen dan voorheen.
Wij willen met de tijdelijke TONK-regeling hun zorgen over het betalen van vaste woonlasten zo veel mogelijk wegnemen.'
De hoogte van de TONK-uitkering is niet voor iedereen gelijk. Deze is persoonsafhankelijk en bedraagt maximaal € 2500,- over de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021.

TONK-uitkering aanvragen

Inwoners kunnen tot 1 augustus 2021 via eemsdelta.nl/tonk een aanvraag indienen voor een TONK-uitkering. Dit kan voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021.
Het aanvraagformulier kan op verzoek per post of via de email worden gestuurd.

Meer nieuws