Persbericht: Grootschalige actie Voedselbank Appingedam-Delfzijl

10 November 2016

De Voedselbank Appingedam-Delfzijl zal, evenals de collega-voedselbanken in de provincie, in december een grootschalige inzamelingsactie organiseren. U kunt stands verwachten bij supermarkten, op kerstmarkten etc. in de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum.

Vanaf 2013 tot 2015 was RTV-Noord op dit punt zeer actief en succesvol. Echter, bezuinigingen binnen de regionale omroepen hebben de directie doen besluiten dit jaar – en mogelijk ook de eerstkomende jaren – af te zien van het inzamelen van voedsel en andere levensmiddelen. De omroep heeft echter wel toegezegd de actie onder de aandacht van alle Groningers te zullen brengen.

Omdat we absoluut niet zonder deze opbrengsten kunnen, hebben alle voedselbanken in de provincie Groningen, dus ook de Voedselbank Appingedam-Delfzijl, besloten zelf in actie te komen.

De voorbereidingen zijn in volle gang. Het doel is zoveel mogelijk levensmiddelen in te zamelen, zodat er weer een buffer voor een aantal maanden ontstaat. Hiermee kan de voedselbank plus minus 400 mensen, onder wie 180 kinderen, uit eerdergenoemde gemeenten wekelijks van een verantwoord voedselpakket voorzien.

We roepen alle plaatselijke verenigingen, scholen, kerkgenootschappen etc. op om mee te helpen deze actie tot een succes te maken. Ook zouden we graag zien dat bedrijven en andere organisaties zich hiervoor willen inzetten en vragen we de regionale en plaatselijke pers ons te helpen de acties onder de aandacht van het publiek te brengen.

Voor meer informatie over de Voedselbank Appingedam-Delfzijl verwijzen we naar onze website www.voedselbankappingedamdelfzijl.nl.

Voelt u zich betrokken en wilt u zich beschikbaar stellen op één van de actiedagen om een paar uurtjes mee te helpen in een stand bij een plaatselijke supermarkt, dan verzoeken wij u zich op te geven via e-mail: vbad2014.8@gmail.com.

Wij, maar zeker onze cliënten, zijn u hiervoor zeer erkentelijk.

Note redactie: Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen via nummer 06-22276297

Meer nieuws
Persbericht: Grootschalige actie Voedselbank Appingedam-Delfzijl