Persbericht: Verhuizing Voedselbank Appingedam-Delfzijl, bijdragen Oranje Fonds en Kansfonds

19 March 2019

Op 1 april betrekt de Voedselbank Appingedam-Delfzijl haar nieuwe onderkomen, het voormalige kerkgebouw De Ark aan de Waddenweg te Delfzijl.

De verhuizing en de nodige aanpassingen in en om het pand zijn mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het Oranje Fonds en het Kansfonds.

Het Oranje Fonds en het Kansfonds hebben beide een bedrag van € 10.000 toegezegd voor de verhuizing.

Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn het beschermpaar van het Oranjefonds.

Een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar, zodat kwetsbare mensen niet buitengesloten raken. Daar staat Kansfonds voor. Jaarlijks steunt het fonds zo’n 600 projecten die daaraan bijdragen. Projecten van betrokken mensen die iets willen doen voor de kwetsbaren in hun omgeving.

Meer nieuws
Persbericht: Verhuizing Voedselbank Appingedam-Delfzijl, bijdragen Oranje Fonds en Kansfonds