Selectiecriteria aangepast per 1-1-2024

30 December 2023

Als basisregel geldt per 1-1-2024:
per huishouden (alleenstaande of gezin) € 315,00 + € 115,00 per persoon.

Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket zijn er landelijke criteria opgesteld. Hierbij wordt uitgegaan van een besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voedsel, kleding en dergelijke. Dus nadat vaste lasten zoals huur, gas, licht, water, verzekeringen enz. zijn betaald. Wanneer het besteedbaar inkomen per huishouden onder de volgende bedragen komt, dan komt u in aanmerking voor een voedselpakket.

Regelmatig horen we - ook van andere (hulp)organisaties - dat mensen bij de aanvraag voor een voedselpakket
op een paar euro's zouden zijn afgewezen. Dit is volstrekt onjuist!
Bij de toekenning van een voedselpakket wordt altijd een coulance percentage van 15% boven het normbedrag gehanteerd. Daarnaast wordt gekeken naar de persoonlijke situatie.
Er wordt door ons maatwerk geleverd! 

Meer nieuws