Nieuws

Gemeente Eemsdelta versoepelt aanvragen energietoeslag en Energiefonds

De gemeente Eemsdelta verhoogt met terugwerkende kracht de inkomensgrens van de eenmalige energietoeslag van € 1300,- van 110 naar 120% van het bijstandsniveau. Ook verlengt zij de aanvraagtermijn van de energietoeslag van 1 december naar 31 december 2022. Daarnaast wordt het voor inwoners gemakkelijker een tegemoetkoming vanuit het gemeentelijk Energiefonds aan te vragen.

Lees meer

Meer perspectief voor inwoners in armoede in Eemsdelta

Persbericht:  Het college van de gemeente Eemsdelta wil inwoners die in armoede leven meer perspectief bieden. Iedere inwoner moet de kans krijgen zich financieel te kunnen redden. Ook is het bestrijden van armoede onder opgroeiende kinderen een speerpunt van het college.

Lees meer

Wacht niet (te lang) met het vragen om hulp!

Maakt jij je ook grote zorgen over je inkomen en de steeds stijgende maandlasten?

Wacht niet (te lang) met het vragen om advies en/of hulp!
Er zijn veel instanties en organisaties die je wellicht verder kunnen helpen.

Lees meer

Gemeente Eemsdelta komt met Energiebrigade!

Voor huishoudens met een laag inkomen wordt het steeds moeilijker om de energierekening te betalen. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten een energiebrigade op te richten in de gemeente Eemsdelta. De ‘Energiebrigade Eemsdelta’ gaat huishoudens met een huur- of koopwoning met een inkomen dat lager is dan 110%  van het bijstandsniveau helpen om de maandelijkse energierekening te verlagen. De Rijksoverheid heeft hiervoor subsidies beschikbaar gesteld. De gemeenteraad krijgt het voorstel om deze subsidies ook daadwerkelijk beschikbaar te stellen.

Lees meer