Bedrijven

Doneren - Financieel

Hoewel het voedsel gratis beschikbaar wordt gesteld en we alleen met vrijwilligers werken, is het voor ons onmogelijk met gesloten beurs te opereren. We proberen deze kosten te dekken via fondsen, sponsoring en giften. 

U kunt uw gift overmaken naar IBAN: NL80 RABO 0122 2957 30 t.n.v. Stichting Voedselbank Eemsdelta, of hier doneren.

Doneren - Materieel

Veel bedrijven in de regio helpen de Voedselbank Eemsdelta. Ze stellen bijvoorbeeld gratis voedsel ter beschikking. Bedrijven kunnen hun gedoneerde goederen bovendien kapitaliseren en voor de fiscus als gift aanmerken (ANBI). Helpen is verder aantrekkelijk vanuit de filosofie van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Via de Voedselbank kunt u hieraan een goede invulling geven.

Wilt u ons helpen? Neemt u dan contact met ons op.

Bedrijven