Particulieren

Doneren - Financieel 

Hoewel het voedsel gratis beschikbaar wordt gesteld en we alleen met vrijwilligers werken, is het voor ons onmogelijk met gesloten beurs te opereren. We proberen deze kosten te dekken via fondsen, sponsoring en giften. 

U kunt uw gift overmaken naar IBAN: NL80 RABO 0122 2957 30 t.n.v. Stichting Voedselbank Eemsdelta of hier doneren.
Bijvoorbaat hartelijk dank voor uw donatie!
 

Vrijwilligerswerk

Een groep van plus minus 35 enthousiaste vrijwilligers is wekelijks actief om ervoor te zorgen dat de cliënten kunnen worden voorzien van een levensmiddelenpakket. Wilt u ook helpen? Bekijk de vacatures of neemt u dan contact met ons op.

Particulieren