Persbericht. Voedselbank Appingedam-Delfzijl wijzigt haar naam.

17 January 2020

Met ingang van 15 januari 2020 is de naam van de voedselbank voor bewoners uit de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum aangepast. De nieuwe naam wordt Voedselbank Eemsdelta. De website en het emailadres zijn op dezelfde datum aangepast. Alle informatie over bijvoorbeeld de contactgegevens of het aanvragen van ondersteuning is elders te vinden op deze nieuwe website.

De toekenningscriteria, om in aanmerking te komen voor ondersteuning door de voedselbank, zijn ook per 15 januari aangepast. Door de maximale aftrek van maandelijkse uitgaven voor onder andere persoonlijke verzorging en vervoer te verruimen, komen misschien meer mensen in aanmerking voor ondersteuning door de voedselbank. Door het invullen van een aanvraagformulier via deze site kan online getoetst worden of men voldoet aan de nieuwe toekenningscriteria en hulp aan kan vragen.

De hulp die de Voedselbank Eemsdelta biedt, is bedoeld om mensen/gezinnen tijdelijk een steuntje in de rug te geven bij het oplossen van hun financiële problemen. Er zal daarnaast altijd gezocht moeten worden naar een structurele oplossing voor de financiële problemen, al dan niet in samenwerking met bijvoorbeeld schuldhulpverleners.

Meer nieuws
Persbericht. Voedselbank Appingedam-Delfzijl wijzigt haar naam.