Criteria

Wanneer komt u in aanmerking voor voedselhulp?

Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket zijn er landelijke criteria* opgesteld. Hierbij wordt uitgegaan van een besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voedsel, kleding en dergelijke. Dus nadat vaste lasten zoals huur, gas, licht, water, verzekeringen enz. zijn betaald. Wanneer het besteedbaar inkomen per huishouden onder de volgende bedragen komt, dan komt u in aanmerking voor een voedselpakket.
* Als basisregel geldt per 1-1-2024: per huishouden (alleenstaande of gezin) € 315,00 + € 115,00 per persoon.
Wat dit voor u betekent, ziet u in onderstaande tabel:

Regelmatig horen we - ook van andere (hulp)organisaties - dat mensen bij de aanvraag voor een voedselpakket
op een paar euro's zouden zijn afgewezen. Dit is volstrekt onjuist! Zie hier ook voor de landelijke informatie.
Bij de toekenning van een voedselpakket wordt altijd een coulance percentage van 15% boven het normbedrag gehanteerd. Daarnaast wordt gekeken naar de persoonlijke situatie.
Er wordt door ons maatwerk geleverd!

Het is de bedoeling dat wordt aangegeven waarom hulp noodzakelijk is. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van de ingevulde formulieren en de bijgevoegde bewijsstukken. Er moet immers naar gestreefd worden dat er op korte of lange termijn een oplossing voor uw noodsituatie komt.
Periodiek wordt getoetst of hulp nog steeds nodig is. In principe wordt deze eerst geboden voor een periode van drie maanden.

Er wordt met de grootst mogelijke zorg gewaakt over uw privacy. Gegevens worden, tenzij met uw toestemming, niet aan anderen ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven.

De Voedselbank Eemsdelta en een ieder die betrokken is bij de toekenning van en/of uitdeling van de pakketten, is verplicht zich strikt te houden aan de regels betreffende de privacy van de cliënt.

Criteria update