Procedure aanvraag

Een aanvraag voor onze ondersteuning kan worden ingediend door particulieren en via maatschappelijke en hulpverlenende organisaties en bewindvoerders. De aanvraag moet online worden ingevuld en verzonden. De beoordeling van de aanvraag wordt voor ons gedaan door daarvoor opgeleide medewerkers van de Stichting Welzijn en Dienstverlening of van de Damster Zorgbalie. De cliënt ontvangt een uitnodiging van hen voor een gesprek om de aanvraag door te nemen. Vervolgens ontvangen wij van de SWD of van de Damster Zorgbalie de gegevens om de aanvraag in onze administratie te kunnen verwerken en ontvangt de cliënt een schriftelijke bevestiging of de aanvraag is goedgekeurd of niet.

Als u problemen hebt met het invullen van het formulier kunt u terecht bij het steunpunt administratie van de SW & D 

Er wordt met de grootst mogelijke zorg gewaakt over uw privacy. Gegevens worden, tenzij met uw toestemming, niet aan anderen ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven. De Voedselbank Eemsdelta en een ieder die betrokken is bij de toekenning van en/of uitdeling van de pakketten, is verplicht zich strikt te houden aan de regels betreffende de privacy van de cliënt. 

Procedure aanvraag