Nieuwe brochure voor Voedselbank Eemsdelta

De Voedselbank Eemsdelta heeft een gloednieuwe brochure. Jan van Heerde, bestuurslid PR & Acquisitie Voedselbank: ‘Met de nieuwe drieluik-brochure wil de Voedselbank niet alleen donateurs en anderen informeren, maar ook mogelijke cliënten de drempel overhelpen om een aanvraag in te dienen voor een gratis voedselpakket.’

Wethouder Hans Ronde kreeg tijdens een werkbezoek de nieuwe informatieve brochure overhandigd. Tijdens het bezoek werd opgemerkt dat het opvallend is dat het aantal klanten van de Voedselbank Eemsdelta tijdens de coronaperiode een lichte daling heeft laten zien. Wethouder Hans Ronde: ‘Het is opmerkelijk dat het aantal huishoudens dat gebruik maakt van de Voedselbank een dalende trend laat zien. Als dit komt doordat minder gezinnen dan verwacht door het coronavirus in financiële problemen zijn gekomen, dan is dat een goede zaak. Maar als de daling wordt veroorzaakt doordat de drempel om aan te kloppen bij de Voedselbank te hoog is, dan is dat zorgelijk. De nieuwe brochure zou daarbij kunnen helpen."

De brochure is te krijgen bij het Klant Contact Centrum (KCC) in de gemeentehuizen in Appingedam, Delfzijl en Loppersum of af te halen bij de locaties van Cadanz Welzijn! in Appingedam, Delfzijl en Loppersum en bij de Volkskredietbank in Appingedam.

De brochure kan op verzoek ook worden toegestuurd. Stuur hiervoor een e-mail naar relatiebeheer@voedselbankeemsdelta.nl

Uitgangspunt is en blijft dat financiële problemen van klanten zo veel mogelijk worden opgelost. De Voedselbank voorziet haar klanten tijdelijk van een gratis voedselpakket. Daarnaast biedt de gemeente Eemsdelta daar waar nodig ondersteuning in de thuissituatie door begeleiding van gespecialiseerde ondersteuners van Cadanz Welzijn! en de Volkskredietbank.

Kort samengevat: Geen voedselpakket zonder traject!

Meer foto's van dit werkbezoek staan op facebook.